תקנון האתר

תקנון מיטסטור

ברוכים הבאים לאתר MEAT STORE. אנו מודים לכם על ביצוע ההזמנה באתר. השימוש באתר כמוהו כהסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון החברה המובא להלן ולתנאי השימוש באתר. אנא שימו לב כי מפעם לפעם יחולו שינויים בתקנון האתר

 1.       בכל שאלה או בקשה ניתן להתקשר לבית העסק: 03-642-4386.
 2. meat store    הינו אתר אינטרנט המציג שירות מקוון למכירות קמעוניות הכוללות בשר, עוף, דגים, פירות ים ומוצרים נלווים. האתר מנוהל ע"י חברת MEAT STORE (הוב נכסים בע"מ) ברחוב אבא אחימאיר 27 רמת אביב ג', תל אביב.

משתמש האתר (להלן "הלקוח"), בכל אופן שהוא, בין אם מדובר באדם פרטי או תאגיד, מצהיר בזאת כי קרא והסכים לתקנון זה ולאמור בתוכנו על כל סעיפיו ותנאיו וזאת בכל שימוש שיעשה באתר. המשתמש באתר זה מסכים כי לא יעמדו לו או לגורמים מטעמו כל טענה או תביעה כלפי חברת MEAT STORE או מי מטעמה וזאת למעט תביעות הנובעות מהתחייבות מפורשת של חברת אטליז גבעתיים לתנאים המופיעים בתקנון זה.
MEAT STORE שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות לשנות את תנאי תקנון האתר מפעם לפעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הכרח במתן הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא תעמודנה כל טענה או עילה לתביעה בשל שינויים שיערכו באתר, בתקנון האתר ובתקנון מועדון הלקוחות. מועד החלת השינויים יהיה מועד פרסום השינוי וכל שימוש באתר לאחר מועד פרסום השינוי הינו כפוף לאתר, לתקנון האתר ולתקנון מועדון הלקוחות המעודכנים.
חברת MEAT STORE שומרת לעצמה את הזכות להפסקת פעילות האתר או חלק מהפעילויות המוצעות בו, לרבות החלת שינויים במועדון הלקוחות וזאת בהתאם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במן התראה מוקדמת או הודעה מראש.
תוכן האתר והתקנון מובא ומנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי תכני האתר והתקנון מתייחסים לשני המינים ללא סייגים כלשהם. בכל מקום בו תוכן האתר מנוסח בלשון יחיד, הוא מתייחס הן ליחיד והן לרבים וזאת על פי העניין.

שירות המשלוחים של MEAT STORE ניתן באזורי החלוקה המוגדרים על ידי העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי.

לתשומת לבכם, אספקת המוצרים שנרכשו ב-MEAT STORE  אפשרית רק כאשר אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

חלק ניכר מהמוצרים המפורסמים באתר הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם. משמעות הדבר היא שאמנם הזמנת המוצרים באתר תהיה לפי משקל מדויק (לדוג' ביחידות של חצי קילו או קילו), אך חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. שקילת המוצרים וגביית התשלום ייעשו לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.

 1. מעדניית MEAT STORE אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והם רשאים לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות בכל אופן את מעדניית MEAT STORE . אופן הצגת המוצרים באתר וחלוקתם לקטגוריות ייעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
 4. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר של מעדניית MEAT STORE הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. האחים אהרון יהיו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 5. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י הוספת פריטים לסל הקניות, בסיום ההוספה על הגולש ללחוץ על כפתור "סל הקניות" ע"מ לוודא את המוצרים והכמויות. לאחר מכן בדף צ'ק-אאוט יזין הגולש פרטים מזהים ראשוניים, ובסיום בדף הסליקה יזין הגולש את פרטי כרטיס האשראי שלו. תהליך זה עשוי להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מעדניית  .MEAT STORE בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.
 6. אתר מעדניית  .MEAT STORE מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.   
 7. מעדניית  .MEAT STORE שומרת לעצמה את הזכות לסדר לקבלת הזמנה מהלקוח באמצעות האתר ובכלל וזאת ללא צורך בנימוק סיבת הסירוב.
  מובהר בזאת, כי השירות הניתן באתר אינו מהווה הצעה "בלתי חוזרת" על פי החוק והדין וכי הזמנת מוצרים ע"י הלקוח מהווה הצעה מצדו. קבלת הצעת הלקוח תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים ודברי המאכל ובהתאם להסדר אמצעי התשלום ע"י הלקוח במסגרת תהליך הרכישה ובהתאם לתנאי תקנון זה ולאמור באתר החברה.
 8. מעדניית  .MEAT STORE רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים (הגעה לבית העסק, אתר האינטרנט, טלפון, ודואר אלקטרוני), וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעות אחד הערוצים.
 9. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לבית העסק. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן למעדניית  .MEAT STORE, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או קלקולם, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
 10. יש להדגיש כי הזמנת מוצרים הינה בהתאם לסכום המינימלי שנקבע העומד על 250 ₪ וניתן לשם משלוח של המוצרים ו/או דברי המאכל ללקוח וזאת כפי שמפורסם באתר או בהתאם לנאמר ללקוח על ידי נציג של מעדניית  .MEAT STORE במעמד רכישת המוצרים.
 11. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו מעדניית  .MEAT STORE אינה מחויבת למועדים אלה.
 12. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח. מחיר דמי המשלוח יצוין במסך הקופה בטרם השלמת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, לגובה קנייה, או להתניה אחרת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מעדניית  .MEAT STORE
 13. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.
 14. מעדניית  .MEAT STORE תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות ומפעל הבשר כפוף למשתנים רבים, מעדניית  .MEAT STORE
 15. מעדניית  MEAT STORE אינה מתחייבת לספק ללקוח מוצרים בין אם צויין שהם קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יוכל לקבל עדכון טלפוני או לקבל מוצר חליפי דומה. מעדניית  MEAT STOREלא תחייב את הלקוח בגין המוצרים שהוזמנו אך לא סופקו ללקוח מכל סיבה שהיא
 16. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 17. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות העסק בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתם של מעדניית  MEAT STORE, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 5 שעות ממועד האספקה.
 18. הקלדה של הזמנה באתר מעדניית  MEAT STORE אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. הזמנות יסופקו בתוך 48 שעות ממועד קבלתן ובלבד שמדובר בימי עסקים, אלא אם תואם אחרת עם הלקוח.
 19. מעת לעת יימכרו מוצרים אצל מעדניית  MEAT STORE במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
 20. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות האחים אהרון כפי שתהא מעת לעת.
 21. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתוני בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. מעדניית  MEAT STORE יפעלו בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
 22. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר של האתר. בהתאם, מעדניית  MEAT STORE ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות מסרון, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהיו האחים אהרון רשאים להעביר ללקוח מידע כלשהו על האחים אהרון או מי מטעמם, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי האחים אהרון או מי מטעמם או מי באמצעותם
 23. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לאחים אהרון  בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 24. מעדניית  MEAT STORE יהיו רשאים להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 25. הקניין הרוחני מעדניית  MEAT STORE, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מעדניית  MEAT STORE, או של צדדים שלישיים שמעדניית  MEAT STORE קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 26. השם מעדניית  MEAT STORE ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של מעדניית  MEAT STORE הם בבעלות מלאה ובלעדית של מעדניית  MEAT STORE, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 27. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 28. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממעדניית  MEAT STORE.